FANDOM


Har du et træ eller måske flere træer på din ejendom, som blokerer udsynet, optager plads eller er for tæt på bygninger? Der kan være adskillige grunde og behov, som ligger til grund for ønsket om træfældning eller træbeskæring. Her på hjemmesiden kan du - gratis og enkelt få tre lokale tilbud på træfældning på Østerbro. Vores tilknyttede firmaer arbejder med alle typer af opgaver i forbindelse med træfældning på Østerbro. De gennemfører alt arbejde sikkert og forsvarligt, gerne ved hjælp af klatreteknikker men også lejlighedsvis ved hjælp af lift. Træfældningsfirmaerne fælder og/eller fælder træer op ad luftledninger, huse og bygninger og øvrige steder med fokus på det komplette ansvar for det arbejde, de løser.

Vores godkendte virksomheder har bred erfaring indenfor faget og den nødvendige erfaring og knowhow der skal til at udføre en forsvarlig træfældning på Nørrebro i forhold til huse i nærheden, træet selv og for de træfældere, der udfører den reelle træfældning. Der anvendes altid det nødvendige sikkerhedsudstyr på de aktuelle arbejdspladser. Træfældning på Nørrebro udføres, hvor træet enten er så råddent at det må fældes af sikkerhedsmæssige årsager, blokerer for udsynet, er i risiko for at forøve skader på huse eller blokerer tagrender med nedfaldne grankogler.

Skovens planter Edit

De fleste af de skove, vi kender i Danmark er egentlig  slet ikke skove. De burde i stedet kaldes plantager, da de som regel er plantede og tilmed ofte består af én eneste træart. Vores smukke bøgeskov er et eksempel på sådan en monokultur, og den er langt fra en naturlig skov. Træerne udgør en stor del af skoven, og skoven eksisterer ikke uden træer, men i naturskoven er det ganske siældent, at én art er helt dominerende. Her vokser mange arter sammen og udnytter pladsen. F.eks. er der i en naturlig skov med østrigsk fyr også både akselrøn, tarmvridrøn, stilkeg og duneg. Og træbestanden består af både gamle træer, modne træer, unge træer og træer på kimstadiet.

Alle disse arter og aldersgrupper supplerer hinanden i udnyttelsen af lys, vand og mineraler. Samtidig med, at der er konkurrence mellem arterne, så danner de også tilsammen et fælles klima til gavn for alle.  En stor del af skoven er buske, som udnytter det lys, der slipper gennem kronerne. Buskene er særligt effektive, når der går hul i kronetaget ved fald af gamle træer m.m. Det har utrolig stor betydning, at buskene straks udnytter en lysning i skoven, for ellers ville jorden blive blottet og dermed ødelagt.